Lande barneskole

Lande barneskole


Lande barneskole ligger ved et boområde, med gode muligheter for å benytte blant annet Sarpsborg stadion med kunstisbane og Tunevannet.

Skolens nettside

Hanne Lorentzen

Enhetsleder/rektor
Hanne Lorentzen 

 

 


Teamledere
Anette Chr. Ludvigsen Tlf. 970 73 796

SFO Frode Faye Haraldstad Tlf. 69 10 89 60

Helsesøster Tove Nedregotten Tlf. 995 36 284

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss