Lande barneskole

Lande barneskole


Lande barneskole ligger ved et boområde, med gode muligheter for å benytte blant annet Sarpsborg stadion med kunstisbane og Tunevannet.

Skolens nettside

Hanne Lorentzen

Enhetsleder / rektor
Hanne Lorentzen  
Tlf. 959 98 158

 

Teamledere:
Anette Chr. Ludvigsen Tlf. 970 73 796

SFO Frode Faye Haraldstad Tlf. 69 10 89 60

Helsesøster Ann-Christin Pettersen

Tema:
Skolefritidsordning,
Skolerute,
Skoleskyss