Grunnskole i Sarpsborg

Fronter

Grunnskolene

Sarpsborg kommune har 18 grunnskoleenheter. Norsksenteret organiserer grunnskoleopplæring for voksne.

Totalt er det ca 6500 elever i Sarpsborgskolen.

Alle skoler med barnetrinn har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. årstrinn.
Hver skole har sin egen side med kontaktinformasjon og opplysninger om skolen.